El Mercader de l’Eixample

Interiorismo: Estudi Francesc Pons